Ông Phạm Đình Thưởng là người sáng lập và giữ vai trò Tổng Giám đốc KTPC. Ông nguyên là Phó Vụ trưởng, Vụ Pháp chế Bộ Công Thương và có hơn 22 năm kinh nghiệm chủ trì và tham gia soạn thảo nhiều văn bản pháp luật quan trọng của Việt Nam trong lĩnh vực đầu tư và thương mại.

Ông Phạm Đình Thưởng có kinh nghiệm tư vấn thực hiện các dự án đầu tư, các thương vụ M&A lớn ở Việt Nam; tư vấn thúc đẩy hoạt động thương mại quốc tế; tư vấn pháp lý về thương mại, đầu tư, cạnh tranh, phòng vệ thương mại và giải quyết tranh chấp.

Ông Phạm Đình Thưởng có trình độ tiến sĩ kinh tế chuyên ngành kinh tế và quan hệ quốc tế. Ông có bằng thạc sĩ kinh tế chính trị tại Đại học Leeds, Vương quốc Anh và bằng cử nhân Luật.

TS. PHẠM ĐÌNH THƯỞNG

TỔNG GIÁM ĐỐC

Th.S HỒ NGỌC LINH

PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC

Th.S LÊ HỮU QUANG HUY

CỐ VẤN CẤP CAO

TS. NGUYỄN CHÍ TÂM

CỐ VẤN CẤP CAO

Th.S NGUYỄN TOÀN

CỐ VẤN CẤP CAO

Th.S NGUYỄN MẠNH CƯỜNG

CỐ VẤN CẤP CAO

Th.S HỒ QUANG TRUNG

CỐ VẤN CẤP CAO

Th.S NGUYỄN CẢNH CƯỜNG

CỐ VẤN CẤP CAO

Th.S NGUYỄN THỊ THANH HÀ

CỐ VẤN CẤP CAO

PHÙNG THỊ LAN PHƯƠNG

CHUYÊN GIA TƯ VẤN CẤP CAO

NGHIÊM VIỆT ANH

CHUYÊN GIA TƯ VẤN CẤP CAO

HOÀNG HỒNG ĐIỆP

CHUYÊN GIA TƯ VẤN CẤP CAO

NGUYỄN KIM THOA

CHUYÊN GIA TƯ VẤN CẤP CAO

TRẦN VIỆT PHƯƠNG

CHUYÊN GIA TƯ VẤN CẤP CAO

ĐỖ THỊ PHƯƠNG

CHUYÊN GIA TƯ VẤN CẤP CAO

UWE KAUFMANN

CHUYÊN GIA TƯ VẤN CẤP CAO

LÊ THỊ HUYỀN TRANG

CHUYÊN GIA TƯ VẤN CẤP CAO