Bà Hồ Ngọc Linh có gần 10 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực chính sách công và thương mại quốc tế. Bà có kinh nghiệm thực hiện các nghiên cứu và phân tích về các chính sách pháp luật và chính sách công, cũng như xây dựng và triển khai các chiến lược vận động chính sách trong nhiều ngành công nghiệp.

Trước khi làm việc tại KTPC, bà Linh đã có 5 năm làm việc tại Bộ Công Thương với tư cách là điều phối viên chính của Hiệp định Thương mại Tự do giữa Việt Nam và Vương quốc Anh, đồng thời phụ trách việc giám sát cũng như thực thi các cam kết thương mại hàng hóa của Việt Nam trong các thể chế thương mại đa phương khác nhau. Bà cũng là thành viên tích cực của ban soạn thảo một số nghị định, thông tư liên quan đến quy tắc xuất xứ và thủ tục xuất nhập khẩu. Trước đó, bà là chuyên viên phân tích chính sách cấp cao tại một công ty tư vấn của Hoa Kỳ, tại đó bà tư vấn, phân tích chính sách và hỗ trợ vận động chính sách cho các khách hàng trong danh sách Fortune 500 trong lĩnh vực CNTT-TT, tài chính và năng lượng.

Bà Hồ Ngọc Linh tốt nghiệp Đại học Ngoại thương Hà Nội và có bằng Thạc sĩ Luật tại Đại học Indiana, Hoa Kỳ.

TS. PHẠM ĐÌNH THƯỞNG

TỔNG GIÁM ĐỐC

Th.S HỒ NGỌC LINH

PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC

Th.S LÊ HỮU QUANG HUY

CỐ VẤN CẤP CAO

TS. NGUYỄN CHÍ TÂM

CỐ VẤN CẤP CAO

Th.S NGUYỄN TOÀN

CỐ VẤN CẤP CAO

Th.S NGUYỄN MẠNH CƯỜNG

CỐ VẤN CẤP CAO

Th.S HỒ QUANG TRUNG

CỐ VẤN CẤP CAO

Th.S NGUYỄN CẢNH CƯỜNG

CỐ VẤN CẤP CAO

Th.S NGUYỄN THỊ THANH HÀ

CỐ VẤN CẤP CAO

PHÙNG THỊ LAN PHƯƠNG

CHUYÊN GIA TƯ VẤN CẤP CAO

NGHIÊM VIỆT ANH

CHUYÊN GIA TƯ VẤN CẤP CAO

HOÀNG HỒNG ĐIỆP

CHUYÊN GIA TƯ VẤN CẤP CAO

NGUYỄN KIM THOA

CHUYÊN GIA TƯ VẤN CẤP CAO

TRẦN VIỆT PHƯƠNG

CHUYÊN GIA TƯ VẤN CẤP CAO

ĐỖ THỊ PHƯƠNG

CHUYÊN GIA TƯ VẤN CẤP CAO

UWE KAUFMANN

CHUYÊN GIA TƯ VẤN CẤP CAO

LÊ THỊ HUYỀN TRANG

CHUYÊN GIA TƯ VẤN CẤP CAO