Ông Uwe là tiến sĩ, giảng viên cao cấp và Điều phối Chương trình nghiên cứu, Viện Kinh doanh Australia (AIB). Ông nguyên là Giám đốc Chương trình đào tạo tại Viện Thương mại Quốc tế, Trường Đại học Adelaide – Australia. Tiến sĩ Uwe có trên 15 năm kinh nghiệm giảng dạy và tư vấn doanh nghiệp trong lĩnh vực thương mại quốc tế, chính sách công và môi trường pháp lý.

Ông Uwe có kinh nghiệm làm việc trong nhiều dự án tư vấn nghiên cứu và phân tích tác động của chính sách đối với hoạt động phát triển kinh doanh. Ông có chuyên môn về nghiên cứu và phân tích dữ liệu và kinh tế, đàm phán thương mại và tư vấn cho các doanh nghiệp để tận dụng tối đa lợi thế của thương mại quốc tế. Gần đây nhất, trong vai trò là chuyên gia của KTPC, ông Uwe đã phụ trách việc nghiên cứu và tư vấn cho một số doanh nghiệp về tác động của các FTA, đặc biệt là Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP và Hiệp định Đối tác Kinh tế Toàn diện Khu vực (RCEP).

Ông Uwe có bằng Thạc sĩ Kinh tế Thương mại và Tiến sĩ Kinh tế.

 

TS. PHẠM ĐÌNH THƯỞNG

TỔNG GIÁM ĐỐC

Th.S HỒ NGỌC LINH

PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC

Th.S LÊ HỮU QUANG HUY

CỐ VẤN CẤP CAO

TS. NGUYỄN CHÍ TÂM

CỐ VẤN CẤP CAO

Th.S NGUYỄN TOÀN

CỐ VẤN CẤP CAO

Th.S NGUYỄN MẠNH CƯỜNG

CỐ VẤN CẤP CAO

Th.S HỒ QUANG TRUNG

CỐ VẤN CẤP CAO

Th.S NGUYỄN THỊ THANH HÀ

CỐ VẤN CẤP CAO

PHÙNG THỊ LAN PHƯƠNG

CHUYÊN GIA TƯ VẤN CẤP CAO

NGHIÊM VIỆT ANH

CHUYÊN GIA TƯ VẤN CẤP CAO

HOÀNG HỒNG ĐIỆP

CHUYÊN GIA TƯ VẤN CẤP CAO

NGUYỄN KIM THOA

CHUYÊN GIA TƯ VẤN CẤP CAO

TRẦN VIỆT PHƯƠNG

CHUYÊN GIA TƯ VẤN CẤP CAO

ĐỖ THỊ PHƯƠNG

CHUYÊN GIA TƯ VẤN CẤP CAO

UWE KAUFMANN

CHUYÊN GIA TƯ VẤN CẤP CAO

LÊ THỊ HUYỀN TRANG

CHUYÊN GIA TƯ VẤN CẤP CAO