Việt Nam đang ngày càng hội nhập sâu rộng vào nền kinh tế khu vực và toàn cầu. Sau khi trở thành thành viên của Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO), Việt Nam đã tham gia 17 Hiệp định thương mại tự do (FTA), trong đó có 15 FTA đang có hiệu lực bao gồm các FTA thế hệ mới như Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ Xuyên Thái Bình Dương (CPTPP), FTA giữa Việt Nam và Liên minh châu Âu (EVFTA), FTA giữa Việt Nam và Liên hiệp Vương quốc Anh và Bắc Ai-len (UKVFTA). Hiện tại, Việt Nam là một trong những nền kinh tế mở cửa nhất toàn cầu, kết nối được thương mại và đầu tư với gần như tất cả các quốc gia trên thế giới, trong đó có nhiều cường quốc hàng đầu, các thị trường lớn và tiềm năng nhất thế giới.

Đây là một lợi thế lớn để Việt Nam giúp các doanh nghiệp trong nước phát triển và gia tăng sức cạnh tranh trên thị trường quốc tế, tăng cường thu hút đầu tư nước ngoài. Tuy nhiên, dù tình hình kinh tế, thương mại và thu hút đầu tư nước ngoài của Việt Nam sau khi Việt Nam tham gia các FTA có tích cực, nhưng trên thực tế còn nhiều tồn tại cần khắc phục để nâng cao hiệu quả tận dụng các FTA của Việt Nam.

Theo một số khảo sát:

Công ty TNHH Tư vấn Đầu tư và Tận dụng Hiệp định thương mại tự do KTP (KTPC) với đội ngũ chuyên gia, cố vấn cao cấp trong và ngoài nước có kinh nghiệm và kiến thức chuyên môn sâu về thương mại quốc tế, đầu tư, đặc biệt nhiều người đã trực tiếp tham gia đàm phán và hướng dẫn thực thi các cam kết trong khuôn khổ Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO) và các FTA của Việt Nam, sẽ giúp các doanh nghiệp, nhà đầu tư tận dụng hiệu quả các FTA mà Việt Nam đã tham gia, đem lại sự thịnh vượng cho doanh nghiệp và người dân Việt Nam.

KTPC tự hào là đơn vị tư vấn hàng đầu trong lĩnh vực đầu tư và thương mại quốc tế, sẽ đưa ra các giải pháp chuyên sâu toàn diện và cụ thể cho việc tận dụng các FTA, cung cấp các tư vấn chuyên môn cao cấp với kỹ thuật phức tạp về xuất khẩu, nhập khẩu, đầu tư và các hoạt động có liên quan đến FTA.