Tư vấn xuất nhập khẩu và tận dụng FTA

KTPC tư vấn mọi vấn đề liên quan đến thủ tục xuất nhập khẩu của doanh nghiệp, giúp doanh nghiệp tận dụng tối đa cơ hội xuất nhập khẩu từ các FTA mà Việt Nam tham gia.

Nếu bạn là Nhà xuất khẩu, KTPC sẽ giúp bạn:

 • Nắm rõ các cơ hội từ các thị trường mà Việt Nam có quan hệ FTA nói riêng và toàn bộ các thị trường xuất khẩu chính của Việt Nam. 
 • Tư vấn chiến lược cho việc xây dựng kế hoạch kinh doanh, tiếp cận thị trường bài bản, bảo đảm đáp ứng các yêu cầu về SPS, TBT, phát triển bền vững, giúp định vị thương hiệu và phát triển lâu dài, phù hợp với các cam kết trong các FTA và quy định, luật pháp của nước sở tại. 
 • Giúp kết nối, xây dựng mạng lưới bán hàng, kinh doanh tại thị trường các nước xuất khẩu. 
 • Hỗ trợ các thủ tục liên quan đến xuất khẩu tại Việt Nam, nhập khẩu tại các thị trường thông qua mạng lưới cộng tác viên có kinh nghiệm và chuyên môn sâu tại Việt Nam và hàng chục quốc gia trên thế giới. 
 • Hỗ trợ thủ tục xin các giấy phép, giấy chứng nhận cần thiết để xuất khẩu tại Việt Nam và tại các thị trường xuất khẩu chính của Việt Nam. 
 • Hỗ trợ các thủ tục logistics, bảo hiểm… bảo đảm hàng xuất khẩu được vận chuyển thông suốt. 
 • Tư vấn về hợp đồng xuất khẩu, tránh rủi ro gặp phải trong thương mại quốc tế. 
 • Giúp xử lý các vướng mắc gặp phải trong quá trình xuất khẩu tại Việt Nam và tại các thị trường xuất khẩu chính của Việt Nam.

Nếu bạn là Nhà nhập khẩu, KTPC sẽ giúp bạn:

 • Nắm rõ các cam kết, quy định liên quan đến nhập khẩu theo các FTA mà Việt Nam tham gia nói riêng và các quy định về nhập khẩu nói chung. 
 • Nắm rõ các quy định về xuất khẩu của các nước liên quan đến mặt hàng muốn nhập khẩu để bảo đảm việc nhập khẩu diễn ra thuận lợi. 
 • Hỗ trợ tìm kiếm nhà cung cấp ở các nước phù hợp với mặt hàng muốn nhập khẩu, bảo đảm đáp ứng được yêu cầu về chất lượng, chi phí cũng như các lợi ích khác. 
 • Giúp kết nối, xây dựng mạng lưới bán hàng, kinh doanh tại Việt Nam. 
 • Hỗ trợ các thủ tục liên quan đến nhập khẩu tại Việt Nam thông qua mạng lưới cộng tác viên có kinh nghiệm và chuyên môn sâu tại Việt Nam. 
 • Hỗ trợ thủ tục xin các giấy phép, giấy chứng nhận cần thiết để nhập khẩu tại Việt Nam. 
 • Hỗ trợ các thủ tục logistics, bảo hiểm… bảo đảm hàng nhập khẩu được vận chuyển thông suốt. 
 • Tư vấn về hợp đồng bán hàng, tránh rủi ro gặp phải trong thương mại quốc tế. 
 • Giúp xử lý các vướng mắc gặp phải trong quá trình nhập khẩu tại Việt Nam.