KTPC – KEY TRUSTED PARTNER COMPANY

KTPC là đối tác tin cậy quan trọng cùng đồng hành với khách hàng và đối tác trong tiến trình Việt Nam hội nhập kinh tế quốc tế và tham gia các Hiệp định Thương mại Tự do (FTA). Chúng tôi với đội ngũ chuyên gia và cố vấn trong và ngoài nước có kinh nghiệm dày dặn, kiến thức chuyên sâu, sẽ cung cấp các giải pháp tốt nhất để khách hàng và đối tác tận dụng tối đa cơ hội và vượt qua những rào cản, thách thức từ các FTA và quy định pháp luật nước sở tại để thành công trong đầu tư và hoạt động thương mại quốc tế.

KTPC cung cấp:

    • Tư vấn Xuất Nhập khẩu và tận dụng FTA: Tư vấn thuế quan, xuất xứ, hải quan và các thủ tục xuất nhập khẩu, giúp doanh nghiệp tận dụng tối đa ưu đãi từ các FTA của Việt Nam, đặc biệt là CPTPP, EVFTA/UKVFTA, RCEP.

    • Tư vấn Đầu tư nước ngoài & Giải quyết tranh chấp: Tư vấn giúp nhà đầu tư nước ngoài đầu tư thành công tại thị trường Việt Nam, bao gồm tư vấn các lĩnh vực mở cửa đầu tư, thủ tục và quy trình đầu tư, lựa chọn đối tác, giải quyết tranh chấp…

    • Tư vấn Tuân thủ pháp luật: Tư vấn các quy định pháp luật và cách thức tuân thủ giúp doanh nghiệp và nhà đầu tư nước ngoài kinh doanh an toàn và  hợp pháp tại Việt Nam như tư vấn thuế, điều kiện kinh doanh, hợp tác và M&A, cạnh tranh và phòng vệ thương mại…

    • Tư vấn Nâng cao năng lực: Hỗ trợ thông tin, hướng dẫn, đào tạo và nâng cao năng lực pháp lý và tận dụng các cam kết quốc tế về thương mại và đầu tư của Việt Nam (đặc biệt là các FTA) giúp các doanh nghiệp và cơ quan quản lý thực thi đúng và hiệu quả.