Tư vấn Tuân thủ pháp luật

KTPC tư vấn các quy định pháp luật và phương pháp tuân thủ nhằm giúp các doanh nghiệp và nhà đầu tư nước ngoài kinh doanh an toàn và hợp pháp tại Việt Nam.

 • Tư vấn điều kiện kinh doanh
  • Tư vấn giúp các doanh nghiệp nước ngoài và Việt Nam thực hiện các điều kiện kinh doanh theo quy định của pháp luật và thực hiện các thủ tục cần thiết để đáp ứng điều kiện thực hiện.
 • Tư vấn hợp tác và M&A
  • Kết nối các cơ hội hợp tác kinh doanh lớn với các đối tác uy tín và có kinh nghiệm trong và ngoài nước. 
  • Tư vấn điều tra doanh nghiệp (VDD) và đề xuất các giải pháp hợp tác, mua bán, sáp nhập (M&A) phù hợp với quy định của pháp luật, đáp ứng yêu cầu của khách hàng.
 • Tư vấn thuế
  • Tư vấn tất cả các vấn đề liên quan đến thuế, giúp doanh nghiệp tránh được những rủi ro pháp lý, tiết kiệm chi phí, nâng cao lợi nhuận hợp pháp. 
 • Tư vấn các biện pháp phòng vệ thương mại và cạnh tranh không lành mạnh
  • Tư vấn, hỗ trợ doanh nghiệp khởi kiện hoặc xử lý các vụ kiện phòng vệ thương mại (chống bán phá giá/chống lẩn tránh thuế chống bán phá giá, chống trợ cấp, tự vệ). 
  • Tư vấn xử lý các biện pháp chống cạnh tranh không lành mạnh ở thị trường nội địa.