Tư vấn Đầu tư nước ngoài & Giải quyết tranh chấp

KTPC cung cấp các giải pháp toàn diện và cụ thể giúp các nhà đầu tư trong và ngoài nước đầu tư và kinh doanh thành công tại thị trường Việt Nam. Các lĩnh vực tư vấn mà KTPC có thể cung cấp bao gồm nhưng không giới hạn ở các lĩnh vực sau:

  • Nắm rõ các cam kết, quy định liên quan đến nhập khẩu theo các FTA mà Việt Nam tham gia nói riêng và các quy định về nhập khẩu nói chung. 
  • Nắm rõ các quy định về xuất khẩu của các nước liên quan đến mặt hàng muốn nhập khẩu để bảo đảm việc nhập khẩu diễn ra thuận lợi. 
  • Hỗ trợ tìm kiếm nhà cung cấp ở các nước phù hợp với mặt hàng muốn nhập khẩu, bảo đảm đáp ứng được yêu cầu về chất lượng, chi phí cũng như các lợi ích khác. 
  • Giúp kết nối, xây dựng mạng lưới bán hàng, kinh doanh tại Việt Nam. 
  • Hỗ trợ các thủ tục liên quan đến nhập khẩu tại Việt Nam thông qua mạng lưới cộng tác viên có kinh nghiệm và chuyên môn sâu tại Việt Nam. 
  • Hỗ trợ thủ tục xin các giấy phép, giấy chứng nhận cần thiết để nhập khẩu tại Việt Nam. 
  • Hỗ trợ các thủ tục logistics, bảo hiểm… bảo đảm hàng nhập khẩu được vận chuyển thông suốt. 
  • Tư vấn về hợp đồng bán hàng, tránh rủi ro gặp phải trong thương mại quốc tế. 
  • Giúp xử lý các vướng mắc gặp phải trong quá trình nhập khẩu tại Việt Nam.