Bà Lê Thị Huyền Trang có 12 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực thương mại quốc tế với 10 năm làm việc tại Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI). Bà hiện là chuyên gia tư vấn độc lập tham gia nhiều dự án nghiên cứu của VCCI Đà Nẵng, Trung tâm WTO và Hội nhập VCCI Hà Nội, Oxfam Việt Nam, FNF Việt Nam, Aus4Refom của Australia tại Việt Nam….

Bà Lê Thị Huyền Trang có nhiều kinh nghiệm tư vấn, hỗ trợ các doanh nghiệp thực hiện các thủ tục xuất nhập khẩu, hải quan, thủ tục xuất xứ, xúc tiến thương mại và đầu tư ở Việt Nam và nước ngoài, đào tạo phát triển nguồn nhân lực cho doanh nghiệp, nghiên cứu các cơ hội và thách thức đối với doanh nghiệp từ các FTA.

Bà Lê Thị Huyền Trang có bằng Thạc sĩ Thương mại Quốc tế, Đại Học Adelaide, Australia.

 

TS. PHẠM ĐÌNH THƯỞNG

TỔNG GIÁM ĐỐC

Th.S HỒ NGỌC LINH

PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC

Th.S LÊ HỮU QUANG HUY

CỐ VẤN CẤP CAO

TS. NGUYỄN CHÍ TÂM

CỐ VẤN CẤP CAO

Th.S NGUYỄN TOÀN

CỐ VẤN CẤP CAO

Th.S NGUYỄN MẠNH CƯỜNG

CỐ VẤN CẤP CAO

Th.S HỒ QUANG TRUNG

CỐ VẤN CẤP CAO

Th.S NGUYỄN CẢNH CƯỜNG

CỐ VẤN CẤP CAO

Th.S NGUYỄN THỊ THANH HÀ

CỐ VẤN CẤP CAO

PHÙNG THỊ LAN PHƯƠNG

CHUYÊN GIA TƯ VẤN CẤP CAO

NGHIÊM VIỆT ANH

CHUYÊN GIA TƯ VẤN CẤP CAO

HOÀNG HỒNG ĐIỆP

CHUYÊN GIA TƯ VẤN CẤP CAO

NGUYỄN KIM THOA

CHUYÊN GIA TƯ VẤN CẤP CAO

TRẦN VIỆT PHƯƠNG

CHUYÊN GIA TƯ VẤN CẤP CAO

ĐỖ THỊ PHƯƠNG

CHUYÊN GIA TƯ VẤN CẤP CAO

UWE KAUFMANN

CHUYÊN GIA TƯ VẤN CẤP CAO

LÊ THỊ HUYỀN TRANG

CHUYÊN GIA TƯ VẤN CẤP CAO