Ông Nguyễn Cảnh Cường nguyên là Phó Vụ trưởng, Vụ thị trường châu Âu – châu Mỹ, Bộ Công Thương. Ông là một trong những cán bộ kỳ cựu, có kinh nghiệm chuyên sâu về phát triển thị trường và kết nối doanh nghiệp trong và ngoài nước. Ông Nguyễn Cảnh Cường đã từng là Tham tán thương mại tại các thị trường lớn như Pháp, Liên minh Châu Âu (EU) và Vương quốc Anh.

Với vai trò là Tham tán Thương mại, ông Nguyễn Cảnh Cường đã có nhiều đóng góp quan trọng vào việc thúc đẩy trao đổi thương mại giữa Việt Nam với các nước đối tác, hỗ trợ các doanh nghiệp Việt Nam tiếp cận thị trường, xây dựng quan hệ với các đối tác, bạn hàng nước ngoài cũng như giúp các doanh nghiệp nước ngoài kết nối với các đối tác tại Việt Nam, để tận dụng hiệu quả cơ hội từ các FTA mà Việt Nam đã có như EVFTA, UKVFTA và CPTPP.

Ông Nguyễn Cảnh Cường sở hữu bằng Thạc sĩ kinh tế thương mại tại Đại học Wollongong (Australia) và bằng Thạc sĩ Chính sách công, Đại học Đại học Quốc gia Singapore (Singapore).

 

TS. PHẠM ĐÌNH THƯỞNG

TỔNG GIÁM ĐỐC

Th.S HỒ NGỌC LINH

PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC

Th.S LÊ HỮU QUANG HUY

CỐ VẤN CẤP CAO

TS. NGUYỄN CHÍ TÂM

CỐ VẤN CẤP CAO

Th.S NGUYỄN TOÀN

CỐ VẤN CẤP CAO

Th.S NGUYỄN MẠNH CƯỜNG

CỐ VẤN CẤP CAO

Th.S HỒ QUANG TRUNG

CỐ VẤN CẤP CAO

Th.S NGUYỄN CẢNH CƯỜNG

CỐ VẤN CẤP CAO

Th.S NGUYỄN THỊ THANH HÀ

CỐ VẤN CẤP CAO

PHÙNG THỊ LAN PHƯƠNG

CHUYÊN GIA TƯ VẤN CẤP CAO

NGHIÊM VIỆT ANH

CHUYÊN GIA TƯ VẤN CẤP CAO

HOÀNG HỒNG ĐIỆP

CHUYÊN GIA TƯ VẤN CẤP CAO

NGUYỄN KIM THOA

CHUYÊN GIA TƯ VẤN CẤP CAO

TRẦN VIỆT PHƯƠNG

CHUYÊN GIA TƯ VẤN CẤP CAO

ĐỖ THỊ PHƯƠNG

CHUYÊN GIA TƯ VẤN CẤP CAO

UWE KAUFMANN

CHUYÊN GIA TƯ VẤN CẤP CAO

LÊ THỊ HUYỀN TRANG

CHUYÊN GIA TƯ VẤN CẤP CAO