Ông Nguyễn Toàn, nguyên là Vụ trưởng, Vụ Hợp tác quốc tế, Tổng cục hải quan. Ông có nhiều kinh nghiệm về tạo thuận lợi thương mại, thủ tục hải quan và chịu trách nhiệm về hiện đại hóa các kỹ thuật Hải quan tại Việt Nam từ năm 2002 đếm 2017.

Là một chuyên gia dày dặn kinh nghiệm trong lĩnh vực Hải quan, ông Toàn đã tích cực tham gia đàm phán các hiệp định hợp tác song phương và khu vực tại các tổ chức như Tổ chức Hải quan Thế giới (WCO), Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO), Tổ chức Hợp tác Kinh tế Châu Á – Thái Bình Dương (APEC), Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN), Hội nghị thượng đỉnh Á-Âu (ASEM), và chương trình hợp tác hoàn chỉnh nhất trong hợp tác Tiểu vùng Mê Công (GMS). Ông cũng đảm nhiệm vị trí Trưởng đoàn đàm phán Hiệp định tạo thuận lợi thương mại của WTO và Công ước quốc tế về tạm quản hàng hóa của WCO.

Ông Toàn cũng tham gia vào nhiều hoạt động xây dựng pháp luật và đề án quan trọng của ngành như xây dựng Luật Hải quan Vệt Nam (2005 và 2014) và các văn bản hướng dẫn thi hành.

Ông Toàn có học vị Thạc sĩ luật, chuyên ngành Kinh doanh quốc tế, Đại học Rabelais de Tours, Pháp.

TS. PHẠM ĐÌNH THƯỞNG

TỔNG GIÁM ĐỐC

Th.S HỒ NGỌC LINH

PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC

Th.S LÊ HỮU QUANG HUY

CỐ VẤN CẤP CAO

TS. NGUYỄN CHÍ TÂM

CỐ VẤN CẤP CAO

Th.S NGUYỄN TOÀN

CỐ VẤN CẤP CAO

Th.S NGUYỄN MẠNH CƯỜNG

CỐ VẤN CẤP CAO

Th.S HỒ QUANG TRUNG

CỐ VẤN CẤP CAO

Th.S NGUYỄN CẢNH CƯỜNG

CỐ VẤN CẤP CAO

Th.S NGUYỄN THỊ THANH HÀ

CỐ VẤN CẤP CAO

PHÙNG THỊ LAN PHƯƠNG

CHUYÊN GIA TƯ VẤN CẤP CAO

NGHIÊM VIỆT ANH

CHUYÊN GIA TƯ VẤN CẤP CAO

HOÀNG HỒNG ĐIỆP

CHUYÊN GIA TƯ VẤN CẤP CAO

NGUYỄN KIM THOA

CHUYÊN GIA TƯ VẤN CẤP CAO

TRẦN VIỆT PHƯƠNG

CHUYÊN GIA TƯ VẤN CẤP CAO

ĐỖ THỊ PHƯƠNG

CHUYÊN GIA TƯ VẤN CẤP CAO

UWE KAUFMANN

CHUYÊN GIA TƯ VẤN CẤP CAO

LÊ THỊ HUYỀN TRANG

CHUYÊN GIA TƯ VẤN CẤP CAO