Ông Nguyễn Mạnh Cường nguyên là Vụ trưởng, Vụ Hợp tác quốc tế, Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội, nguyên Giám đốc Trung tâm Hỗ trợ phát triển Quan hệ lao động thuộc Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội kiêm Cố vấn Bộ trưởng về các vấn đề lao động quốc tế. Ông cũng là nguyên Trưởng nhóm đàm phán về lao động trong nhiều Hiệp định thương mại quan trọng của Việt Nam như Hiệp định thương mại Việt Nam – Hoa Kỳ (BTA), Hiệp định CPTPP, EVFTA, trực tiếp tham gia và chỉ đạo việc thực hiện cam kết về lao động và phát triển bền vững trong khuôn khổ các FTA.

Ông Nguyễn Mạnh Cường cũng là người trực tiếp tham gia vào việc xây dựng nhiều văn bản pháp luật quan trọng về lao động của Việt Nam như Bộ Luật lao động 2019 và các Nghị định hướng dẫn; chuẩn bị hồ sơ trình Quốc hội phê chuẩn các Công ước cơ bản của ILO số 98 và 105.

Ông Nguyễn Mạnh Cường có bằng kỹ sư trắc địa mỏ, Trường đại học Mỏ Leningrad, Liên Xô (theo học bổng của Chính phủ dành cho học sinh tốt nghiệp phổ thông xuất sắc) và có bằng Thạc sĩ Chính sách công (MPP), Đại học Princeton, Hoa Kỳ.

TS. PHẠM ĐÌNH THƯỞNG

TỔNG GIÁM ĐỐC

Th.S HỒ NGỌC LINH

PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC

Th.S LÊ HỮU QUANG HUY

CỐ VẤN CẤP CAO

TS. NGUYỄN CHÍ TÂM

CỐ VẤN CẤP CAO

Th.S NGUYỄN TOÀN

CỐ VẤN CẤP CAO

Th.S NGUYỄN MẠNH CƯỜNG

CỐ VẤN CẤP CAO

Th.S HỒ QUANG TRUNG

CỐ VẤN CẤP CAO

Th.S NGUYỄN CẢNH CƯỜNG

CỐ VẤN CẤP CAO

Th.S NGUYỄN THỊ THANH HÀ

CỐ VẤN CẤP CAO

PHÙNG THỊ LAN PHƯƠNG

CHUYÊN GIA TƯ VẤN CẤP CAO

NGHIÊM VIỆT ANH

CHUYÊN GIA TƯ VẤN CẤP CAO

HOÀNG HỒNG ĐIỆP

CHUYÊN GIA TƯ VẤN CẤP CAO

NGUYỄN KIM THOA

CHUYÊN GIA TƯ VẤN CẤP CAO

TRẦN VIỆT PHƯƠNG

CHUYÊN GIA TƯ VẤN CẤP CAO

ĐỖ THỊ PHƯƠNG

CHUYÊN GIA TƯ VẤN CẤP CAO

UWE KAUFMANN

CHUYÊN GIA TƯ VẤN CẤP CAO

LÊ THỊ HUYỀN TRANG

CHUYÊN GIA TƯ VẤN CẤP CAO