Ông Nghiêm Việt Anh có hơn 10 năm kinh nghiệm tư vấn luật với tư cách là Luật sư cấp cao của Công ty Vision and Associates. Ông đã tư vấn và hỗ trợ hàng loạt các doanh nghiệp nước ngoài và trong nước, bao gồm Gamuda, Posco E&C, Obayashi, Kenmark, Uni-President, Keangnam, Lotte, Hanshin…, trong nhiều lĩnh vực như bất động sản, xây dựng, đầu tư nước ngoài, ngân hàng, thuế… nhằm hỗ trợ các doanh nghiệp này triển khai các dự án đầu tư tại Việt Nam đảm bảo tuân thủ quy định của pháp luật và triển khai thực hiện các dự án một cách nhanh chóng, chính xác và hiệu quả.

Ông Nghiêm Việt Anh có bằng cử nhân Luật tại Đại Học Luật Hà Nội.

 

TS. PHẠM ĐÌNH THƯỞNG

TỔNG GIÁM ĐỐC

Th.S HỒ NGỌC LINH

PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC

Th.S LÊ HỮU QUANG HUY

CỐ VẤN CẤP CAO

TS. NGUYỄN CHÍ TÂM

CỐ VẤN CẤP CAO

Th.S NGUYỄN TOÀN

CỐ VẤN CẤP CAO

Th.S NGUYỄN MẠNH CƯỜNG

CỐ VẤN CẤP CAO

Th.S HỒ QUANG TRUNG

CỐ VẤN CẤP CAO

Th.S NGUYỄN THỊ THANH HÀ

CỐ VẤN CẤP CAO

PHÙNG THỊ LAN PHƯƠNG

CHUYÊN GIA TƯ VẤN CẤP CAO

NGHIÊM VIỆT ANH

CHUYÊN GIA TƯ VẤN CẤP CAO

HOÀNG HỒNG ĐIỆP

CHUYÊN GIA TƯ VẤN CẤP CAO

NGUYỄN KIM THOA

CHUYÊN GIA TƯ VẤN CẤP CAO

TRẦN VIỆT PHƯƠNG

CHUYÊN GIA TƯ VẤN CẤP CAO

ĐỖ THỊ PHƯƠNG

CHUYÊN GIA TƯ VẤN CẤP CAO

UWE KAUFMANN

CHUYÊN GIA TƯ VẤN CẤP CAO

LÊ THỊ HUYỀN TRANG

CHUYÊN GIA TƯ VẤN CẤP CAO