Ông Lê Hữu Quang Huy là Phó Chủ tịch Hội đồng Quản trị, Phó Tổng Giám đốc Viện Nghiên cứu Đầu tư Quốc tế – ISC. Ông từng đảm nhiệm các chức vụ như Vụ trưởng, Tham tán, Trưởng phòng Xúc tiến đầu tư, Đại sứ quán Việt Nam tại Nhật Bản và có thời gian giữ chức Giám đốc Trung tâm Xúc tiến Đầu tư – Miền Trung IPCC.

Ông Lê Hữu Quang Huy đã tham gia quá trình soạn thảo các văn bản pháp luật ban đầu của Việt Nam về thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài như Luật Đầu tư nước ngoài 1996 và các văn bản hướng dẫn. Ông có nhiều thành tích trong việc thúc đẩy đầu tư trực tiếp nước ngoài vào Việt Nam và đã được Chủ tịch nước trao tặng Huân chương lao động hạng 3 vì thành tích xuất sắc của mình.

Ông Lê Hữu Quang Huy có bằng Cử nhân Luật Kinh tế của Trường Cao đẳng Luật Hà Nội và bằng Thạc sĩ Hành chính công, Viện Nghiên cứu Xã hội (ISS), The Hague, Hà Lan.

TS. PHẠM ĐÌNH THƯỞNG

TỔNG GIÁM ĐỐC

Th.S HỒ NGỌC LINH

PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC

Th.S LÊ HỮU QUANG HUY

CỐ VẤN CẤP CAO

TS. NGUYỄN CHÍ TÂM

CỐ VẤN CẤP CAO

Th.S NGUYỄN TOÀN

CỐ VẤN CẤP CAO

Th.S NGUYỄN MẠNH CƯỜNG

CỐ VẤN CẤP CAO

Th.S HỒ QUANG TRUNG

CỐ VẤN CẤP CAO

Th.S NGUYỄN CẢNH CƯỜNG

CỐ VẤN CẤP CAO

Th.S NGUYỄN THỊ THANH HÀ

CỐ VẤN CẤP CAO

PHÙNG THỊ LAN PHƯƠNG

CHUYÊN GIA TƯ VẤN CẤP CAO

NGHIÊM VIỆT ANH

CHUYÊN GIA TƯ VẤN CẤP CAO

HOÀNG HỒNG ĐIỆP

CHUYÊN GIA TƯ VẤN CẤP CAO

NGUYỄN KIM THOA

CHUYÊN GIA TƯ VẤN CẤP CAO

TRẦN VIỆT PHƯƠNG

CHUYÊN GIA TƯ VẤN CẤP CAO

ĐỖ THỊ PHƯƠNG

CHUYÊN GIA TƯ VẤN CẤP CAO

UWE KAUFMANN

CHUYÊN GIA TƯ VẤN CẤP CAO

LÊ THỊ HUYỀN TRANG

CHUYÊN GIA TƯ VẤN CẤP CAO