Ông Hồ Quang Trung nguyên là Phó Vụ trưởng Vụ xuất nhập khẩu (nay là Cục Xuất nhập khẩu), Bộ Công Thương, chuyên phụ trách về quy tắc xuất xứ và thủ tục xuất nhập khẩu. Ông cũng từng đảm nhiệm chức vụ Vụ trưởng Vụ hợp tác quốc tế, Bộ Công Thương và có thời gian dài giữ chức Vụ trưởng, phụ trách toàn bộ mảng kinh tế của Ban Thư ký ASEAN. Ông cũng đã là Trưởng nhóm đàm phán quy tắc xuất xứ và thủ tục xuất nhập khẩu trong các FTA của Đoàn đàm phán Chính phủ Việt Nam.

Ông Hồ Quang Trung là thành viên của nhiều Ban soạn thảo văn bản pháp luật quan trọng như Luật Thương mại, Luật quản lý ngoại thương, các Nghị định, thông tư liên quan đến quy tắc xuất xứ và thủ tục xuất nhập khẩu…

Ông Hồ Quang Trung có học vị Thạc sĩ, chuyên ngành luật và thương mại quốc tế tại Đại học Westminster, Vương quốc Anh.

TS. PHẠM ĐÌNH THƯỞNG

TỔNG GIÁM ĐỐC

Th.S HỒ NGỌC LINH

PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC

Th.S LÊ HỮU QUANG HUY

CỐ VẤN CẤP CAO

TS. NGUYỄN CHÍ TÂM

CỐ VẤN CẤP CAO

Th.S NGUYỄN TOÀN

CỐ VẤN CẤP CAO

Th.S NGUYỄN MẠNH CƯỜNG

CỐ VẤN CẤP CAO

Th.S HỒ QUANG TRUNG

CỐ VẤN CẤP CAO

Th.S NGUYỄN CẢNH CƯỜNG

CỐ VẤN CẤP CAO

Th.S NGUYỄN THỊ THANH HÀ

CỐ VẤN CẤP CAO

PHÙNG THỊ LAN PHƯƠNG

CHUYÊN GIA TƯ VẤN CẤP CAO

NGHIÊM VIỆT ANH

CHUYÊN GIA TƯ VẤN CẤP CAO

HOÀNG HỒNG ĐIỆP

CHUYÊN GIA TƯ VẤN CẤP CAO

NGUYỄN KIM THOA

CHUYÊN GIA TƯ VẤN CẤP CAO

TRẦN VIỆT PHƯƠNG

CHUYÊN GIA TƯ VẤN CẤP CAO

ĐỖ THỊ PHƯƠNG

CHUYÊN GIA TƯ VẤN CẤP CAO

UWE KAUFMANN

CHUYÊN GIA TƯ VẤN CẤP CAO

LÊ THỊ HUYỀN TRANG

CHUYÊN GIA TƯ VẤN CẤP CAO