Bà Lưu Hương Trang có nhiều năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực tư vấn và nghiên cứu kinh tế. Bà từng làm việc tại các tổ chức quốc tế như OECD, ILO, Viện Môi trường Stockholm.

Bà đã có đóng góp đáng kể cho nhiều báo cáo và tài liệu về các chủ đề liên quan đến xanh hóa doanh nghiệp, giảm khí thải carbon ở khu vực Mỹ Latinh và Caribe, nông nghiệp bền vững và tác động của xanh hóa ngành giao thông đến lao động. Ngoài ra, Bà Trang còn là Trợ giảng môn Kinh tế Lao động và Kinh tế Lượng tại Đại học Geneva.

Bà có trình độ Cử nhân kinh tế và Thạc sĩ ngành Kinh tế Quốc tế tại Đại học Brandeis. Hiện tại, bà là nghiên cứu sinh Tiến sĩ Kinh tế tại Trường Kinh tế và Quản lý Geneva, tập trung vào các lĩnh vực nghiên cứu về kinh tế phát triển, kinh tế lao động và kinh tế lượng vi mô ứng dụng.

 

TS. PHẠM ĐÌNH THƯỞNG

TỔNG GIÁM ĐỐC

Th.S HỒ NGỌC LINH

PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC

Th.S LÊ HỮU QUANG HUY

CỐ VẤN CẤP CAO

TS. NGUYỄN CHÍ TÂM

CỐ VẤN CẤP CAO

Th.S NGUYỄN TOÀN

CỐ VẤN CẤP CAO

Th.S NGUYỄN MẠNH CƯỜNG

CỐ VẤN CẤP CAO

Th.S HỒ QUANG TRUNG

CỐ VẤN CẤP CAO

Th.S NGUYỄN THỊ THANH HÀ

CỐ VẤN CẤP CAO

PHÙNG THỊ LAN PHƯƠNG

CHUYÊN GIA TƯ VẤN CẤP CAO

NGHIÊM VIỆT ANH

CHUYÊN GIA TƯ VẤN CẤP CAO

HOÀNG HỒNG ĐIỆP

CHUYÊN GIA TƯ VẤN CẤP CAO

NGUYỄN KIM THOA

CHUYÊN GIA TƯ VẤN CẤP CAO

TRẦN VIỆT PHƯƠNG

CHUYÊN GIA TƯ VẤN CẤP CAO

ĐỖ THỊ PHƯƠNG

CHUYÊN GIA TƯ VẤN CẤP CAO

UWE KAUFMANN

CHUYÊN GIA TƯ VẤN CẤP CAO

LÊ THỊ HUYỀN TRANG

CHUYÊN GIA TƯ VẤN CẤP CAO