Bà Nguyễn Thị Thanh Hà nguyên là Trưởng phòng Pháp chế, Cục Sở hữu trí tuệ (SHTT), Bộ khoa học và công nghệ. Với hơn 30 năm kinh nghiệm làm việc tại Cục SHTT, bà Hà là một trong những chuyên gia kỳ cựu về SHTT của Việt Nam.

Bà từng là Trưởng nhóm đàm phán về SHTT trong nhiều FTA của Đoàn đàm phán Chính phủ, đã có công đóng góp rất lớn cho việc đàm phán thành công các FTA lớn như Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP), Hiệp định thương mại tự do Liên minh Châu Âu – Việt Nam (EVFTA).

Bà Hà cũng tham gia xây dựng các văn bản pháp luật quan trọng liên quan đến SHTT như Luật SHTT và các văn bản hướng dẫn, tư vấn xây dựng Chiến lược quốc gia Việt Nam về SHTT, Chương trình quốc gia về phát triển Tài sản SHTT…

Bà có bằng kỹ sư cơ khí của Trường Đại học kỹ thuật Cộng hòa Séc và có bằng Thạc sĩ về Luật về Sở hữu trí tuệ của Đai học Turin, Italia.

TS. PHẠM ĐÌNH THƯỞNG

TỔNG GIÁM ĐỐC

Th.S HỒ NGỌC LINH

PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC

Th.S LÊ HỮU QUANG HUY

CỐ VẤN CẤP CAO

TS. NGUYỄN CHÍ TÂM

CỐ VẤN CẤP CAO

Th.S NGUYỄN TOÀN

CỐ VẤN CẤP CAO

Th.S NGUYỄN MẠNH CƯỜNG

CỐ VẤN CẤP CAO

Th.S HỒ QUANG TRUNG

CỐ VẤN CẤP CAO

Th.S NGUYỄN CẢNH CƯỜNG

CỐ VẤN CẤP CAO

Th.S NGUYỄN THỊ THANH HÀ

CỐ VẤN CẤP CAO

PHÙNG THỊ LAN PHƯƠNG

CHUYÊN GIA TƯ VẤN CẤP CAO

NGHIÊM VIỆT ANH

CHUYÊN GIA TƯ VẤN CẤP CAO

HOÀNG HỒNG ĐIỆP

CHUYÊN GIA TƯ VẤN CẤP CAO

NGUYỄN KIM THOA

CHUYÊN GIA TƯ VẤN CẤP CAO

TRẦN VIỆT PHƯƠNG

CHUYÊN GIA TƯ VẤN CẤP CAO

ĐỖ THỊ PHƯƠNG

CHUYÊN GIA TƯ VẤN CẤP CAO

UWE KAUFMANN

CHUYÊN GIA TƯ VẤN CẤP CAO

LÊ THỊ HUYỀN TRANG

CHUYÊN GIA TƯ VẤN CẤP CAO