Bà Hoàng Hồng Điệp có hơn 20 năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực quản lý xuất nhập khẩu, phân tích dữ liệu thương mại, và tư vấn cho các dự án lớn của Ngân hàng Thế giới (WB), Đại sứ quán Vương quốc Anh tại Việt Nam liên quan tới các cam kết của Việt Nam trong các Hiệp định FTA, đặc biệt là Quy tắc xuất xứ, các biện pháp phi thuế quan.

Bên cạnh đó, với hơn 10 năm làm việc trong lĩnh vực Phát triển phần mềm – phân tích quy trình kinh doanh, bà Hoàng Hồng Điệp có những đóng góp trong nhiều hệ thống như Cổng thông tin thương mại Việt Nam, Cổng thông tin một cửa quốc gia, Cổng thông tin điện tử về FTA, Cổng Cơ sở Dữ liệu Thương mại Việt Nam…

Bà Hoàng Hồng Điệp có bằng Thạc sĩ Quản trị kinh doanh và bằng cử nhân chuyên ngành luật và Thương mại Quốc tế.

 

TS. PHẠM ĐÌNH THƯỞNG

TỔNG GIÁM ĐỐC

Th.S HỒ NGỌC LINH

PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC

Th.S LÊ HỮU QUANG HUY

CỐ VẤN CẤP CAO

TS. NGUYỄN CHÍ TÂM

CỐ VẤN CẤP CAO

Th.S NGUYỄN TOÀN

CỐ VẤN CẤP CAO

Th.S NGUYỄN MẠNH CƯỜNG

CỐ VẤN CẤP CAO

Th.S HỒ QUANG TRUNG

CỐ VẤN CẤP CAO

Th.S NGUYỄN CẢNH CƯỜNG

CỐ VẤN CẤP CAO

Th.S NGUYỄN THỊ THANH HÀ

CỐ VẤN CẤP CAO

PHÙNG THỊ LAN PHƯƠNG

CHUYÊN GIA TƯ VẤN CẤP CAO

NGHIÊM VIỆT ANH

CHUYÊN GIA TƯ VẤN CẤP CAO

HOÀNG HỒNG ĐIỆP

CHUYÊN GIA TƯ VẤN CẤP CAO

NGUYỄN KIM THOA

CHUYÊN GIA TƯ VẤN CẤP CAO

TRẦN VIỆT PHƯƠNG

CHUYÊN GIA TƯ VẤN CẤP CAO

ĐỖ THỊ PHƯƠNG

CHUYÊN GIA TƯ VẤN CẤP CAO

UWE KAUFMANN

CHUYÊN GIA TƯ VẤN CẤP CAO

LÊ THỊ HUYỀN TRANG

CHUYÊN GIA TƯ VẤN CẤP CAO