Lễ ký kết Bản hợp tác giữa KTPC và Trung tâm hỗ trợ ứng phó biến đổi khí hậu

Sáng ngày 24/04/2023, tại văn phòng Công ty Tư vấn đầu tư và tận dụng Hiệp định thương mại tự do KTP (KTPC) đã diễn ra lễ ký kết Biên bản ghi nhớ hợp tác giữa KTPC và Trung tâm hỗ trợ ứng phó biến đổi khí hậu (SCC).

Tham dự buổi ký kết, về phía KTPC, có sự tham dự của Ông Phạm Đình Thưởng – Tổng Giám đốc và Bà Phùng Thị Lan Phương – Phó Tổng giám đốc. Về phía Trung tâm hỗ trợ ứng phó biến đổi khí hậu, có sự hiện diện của Ông Vũ Trung Kiên – Giám đốc Trung tâm.

Giới thiệu Bản ghi nhớ, bà Phùng Thị Lan Phương – Phó Tổng giám đốc KTPC cho biết, Bản ghi nhớ nhằm thúc đẩy mối quan hệ hợp tác độc quyền giữa hai bên và tạo điều kiện thuận lợi cho việc thiết lập khuôn khổ của các hoạt động liên quan đến phát triển bền vững và bảo vệ môi trường, tập trung vào tuân thủ các cam kết về thương mại quốc tế và tín chỉ các-bon.

Đại diện KTPC và SCC ký kết Bản hợp tác

Sau khi thảo luận và thống nhất, KTPC và SCC đã ký kết biên bản ghi nhớ với các nội dung chính bao gồm: (1) Hai Bên sẽ phối hợp để xác định và tư vấn cho khách hàng về việc tuân thủ các quy định phát triển bền vững có liên quan, đặc biệt trong lĩnh vực bảo vệ môi trường trong các hoạt động xuất nhập khẩu (2) Hai Bên sẽ phối hợp để thiết lập và vận hành một nền tảng trao đổi tín chỉ Các-bon tại Việt Nam, cho phép các doanh nghiệp mua và bán tín chỉ Các-bon.

Với phương châm hợp tác và phát triển, Đại diện KTPC và SCC tin tưởng rằng việc ký kết lần này có ý nghĩa quan trọng, giúp thúc đẩy hơn nữa quan hệ hợp tác đôi bên cùng có lợi trong lĩnh vực phát triển bền vững và bảo vệ môi trường.