Lễ ký kết Biên bản thỏa thuận hợp tác giữa KTPC và Trường Đại học Ngoại thương

Vào ngày 17 tháng 4 năm 2024, tại trường Đại học Ngoại thương (FTU) đã diễn ra Lễ ký kết Biên bản thỏa thuận hợp tác giữa FTU và Công ty TNHH Tư vấn Đầu tư và Tận dụng Hiệp định Thương mại tự do KTP (KTPC).

Về phía Công ty KTPC, có sự tham dự của ông Phạm Đình Thưởng– Tổng Giám đốc và bà Hồ Ngọc Linh – Phó Tổng giám đốc. Về phía FTU, có sự tham dự của ông Đào Ngọc Tiến – Phó Hiệu trưởng Nhà trường và các cán bộ, giảng viên Nhà trường.

Tại buổi lễ ký kết, ông Đào Ngọc Tiến – Phó Hiệu trưởng FTU chia sẻ về các hoạt động mà FTU và KTPC đã phối hợp thực hiện trong năm 2023, trong đó điểm sáng là chuỗi hoạt động đào tạo Chuyên gia FTA trên khắp cả nước. Ông Đào Ngọc Tiến nhấn mạnh hai bên cần tiếp tục duy trì các hoạt động hợp tác trong thời gian tới, đặc biệt là trên cơ sở Biên bản thỏa thuận hợp tác được ký kết ngày hôm nay.

Trong thời gian tới, FTU đề nghị KTPC phối hợp chặt chẽ trong việc tổ chức các hoạt động giảng dạy, tư vấn, và triển khai các dự án về hội nhập kinh tế quốc tế, hướng đến những đóng góp tích cực và thực chất vào quá trình tận dụng FTA của Việt Nam. Trên cơ sở Biên bản thỏa thuận hợp tác, ông Đào Ngọc Tiến đề xuất trong thời gian tới, các Phòng, ban chức năng của FTU và KTPC sẽ có những buổi làm việc chuyên sâu để triển khai hợp tác các hoạt động cụ thể.

Ông Phạm Đình Thưởng – Tổng Giám đốc Công ty KTPC nhấn mạnh tầm quan trọng và sự cần thiết của việc tận dụng hiệu quả các FTA cũng như chuẩn bị nguồn nhân lực trong bối cảnh tăng trưởng thương mại quốc tế và đầu tư vào Việt Nam. Với vai trò là đơn vị tư vấn hàng đầu về FTA, công ty KTPC sẵn sàng cử đội ngũ chuyên gia cố vấn với kinh nghiệm, kiến thức chuyên sâu, trong đó có nhiều thành viên vốn là thành viên đoàn đàm phán, phối hợp với Nhà trường trong công tác xây dựng các chương trình giảng dạy đào tạo phù hợp, cũng như tiếp tục triển khai thành công các dự án thương mại quốc tế trong thời gian sắp tới.

Lễ ký kết biên bản hợp tác giữa KTPC và FTU đã thành công tốt đẹp, đánh dấu một bước phát triển mới trong quan hệ giữa hai bên. FTU tin rằng với kinh nghiệm và kiến thức chuyên sâu trong nhiều lĩnh vực, KTPC sẽ đóng góp một phần quan trọng cho Nhà trường trong việc xây dựng và triển khai các hoạt động liên quan đến tận dụng các Hiệp định thương mại tự do của Việt Nam.