Lễ ký kết Biên bản thỏa thuận hợp tác giữa Trường Đào tạo Bồi dưỡng Cán bộ Công Thương TW và Công ty TNHH Tư vấn Đầu tư và Tận dụng Hiệp định Thương mại Tự do KTPC

Vào ngày 28 tháng 6 năm 2023, tại trường Đào tạo bồi dưỡng cán bộ Công Thương Trung Ương, Hà Nội đã diễn ra Lễ ký kết Biên bản thỏa thuận hợp tác giữa Trường Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ Công Thương Trung Ương (VITIS) và Công ty TNHH Tư vấn Đầu tư và Tận dụng Hiệp định Thương mại tự do KTP (KTPC).

Về phía KTPC, có sự tham dự của ông Phạm Đình Thưởng– Tổng Giám đốc và bà Hồ Ngọc Linh – Phó Tổng giám đốc. Về phía trường Đào tạo, bồi dưỡng Cán bộ Công Thương Trung Ương có sự tham dự của ông Nguyễn Thiện Nam – Hiệu trưởng nhà trường, ông Phạm Văn Lợi – Phó Hiệu trưởng nhà trường, bà Lê Hải An – Phó Hiệu trưởng nhà trường.

Tại buổi lễ ký kết, ông Nguyễn Thiện Nam – Hiệu trưởng nhà trường nhấn mạnh tầm quan trọng của việc phối hợp chặt chẽ với Công ty KTPC để nâng cao và bồi dưỡng kiến thức chuyên môn cho đội ngũ giảng viên của Nhà trường nói riêng, và tất cả các đối tượng trong hệ sinh thái FTA nói chung, hướng tới xây dựng đội ngũ chuyên gia về FTA để thực thi hiệu quả nhất các FTA, đặc biệt là các FTA thế hệ mới.

Về phía Công ty KTPC, ông Phạm Đình Thưởng đánh giá rất cao định hướng của Nhà trường trong việc sẽ xây dựng đội ngũ chuyên gia FTA của Việt Nam. Với vai trò là đơn vị tư vấn hàng đầu về FTA, công ty KTPC sẵn sàng cử đội ngũ chuyên gia cố vấn với kinh nghiệm, kiến thức chuyên sâu, trong đó có nhiều thành viên vốn là thành viên đoàn đàm phán về lĩnh vực quan trọng như lao động, môi trường, hải quan, v.v. để phối hợp với Nhà trường trong công tác hoàn thiện nội dung chương trình giảng dạy cho phù hợp với thực tiễn nhằm đào tạo đội ngũ chuyên gia FTA.

Trong thời gian tới, dự kiến Trường Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ Công Thương Trung Ương và Công ty KTPC sẽ triển khai hàng loạt các chương trình đào tạo chuyên gia FTA về các Hiệp định CPTPP, EVFTA và UKVFTA.

 

Trường Đào tạo, bồi dưỡng Cán bộ Công trương Trung ương là đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Bộ Công Thương, có chức năng đào tạo, bồi dưỡng kiến thức chuyên môn, pháp luật, hành chính nhà nước và kỹ năng nghiệp vụ thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Công Thương đối với cán bộ, công chức, viên chức và cán bộ quản lý doanh nghiệp ngành Công Thương; đào tạo nghề ở các cấp trình độ; nghiên cứu khoa học và công nghệ; hợp tác quốc tế trong lĩnh vực đào tạo, bồi dưỡng theo quy định của Pháp luật.