Những thông tin đăng tải trên trang Web này chỉ nhằm cung cấp hướng dẫn chung về các vấn đề đang được quan tâm. Việc áp dụng và ảnh hưởng của các quy định pháp luật có thể khác nhau rất lớn trong những tình huống cụ thể liên quan. Do tính chất thay đổi của luật, quy tắc và quy định và những rủi ro tiềm ẩn qua hình thức truyền thông bằng điện tử nên những thông tin đăng trên Website này có thể bị trì hoãn, bỏ sót hoặc thiếu chính xác. Theo đó, xin hiểu rằng các thông tin trên Website này không nhằm mục đích cung cấp nội dung tư vấn hay dịch vụ liên quan đến vấn đề pháp lý, hoặc các tư vấn và dịch vụ chuyên môn khác. Do đó, quý khách không nên sử dụng những thông tin này thay cho nội dung tư vấn chuyên môn từ các chuyên gia. Trước khi đưa ra quyết định hoặc thực hiện hành động nào, quý khách nên tham vấn chuyên gia của KTPC.

Chúng tôi luôn cố gắng đảm bảo các thông tin trên Website này được lấy từ những nguồn đáng tin cậy. Tuy nhiên, KTPC không chịu trách nhiệm đối với mọi sai sót hay bỏ sót hoặc hệ quả nào từ việc sử dụng những thông tin này. Mọi thông tin đăng tải trên website này được giữ “nguyên trạng”; chúng tôi không đảm bảo về tính đầy đủ, chính xác và tính cập nhật hoặc hệ quả từ việc sử dụng thông tin này, và không đảm dưới bất kỳ hình thức nào, dù được nêu rõ hay ngụ ý, bao gồm nhưng không giới hạn các bảo đảm về việc áp dụng, tính thương mại và tính phù hợp cho một mục đích cụ thể. Trong mọi trường hợp, KTPC hoặc nhân viên của KTPC sẽ không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ cá nhân nào quyết định hoặc thực hiện hành động nào được dựa vào những thông tin trên Website này hoặc bất kỳ thiệt hại mang tính hệ quả, cụ thể hoặc thiệt hại tương tự thậm chí trong trường hợp KTPC đã được thông báo về khả năng xảy ra thiệt hại đó.

Website của KTPC có thể chứa đường dẫn đến Website khác do bên thứ ba quản lý, không thuộc quyền kiểm soát của KTPC hoặc ngược lại. KTPC không chịu trách nhiệm về nội dung hoặc bất kỳ khía cạnh nào khác của những thông tin đăng tải trên Website đó.