Tin KTPC

TGĐ KTPC tham gia trình bày tại Tọa đàm “Tăng sự hiện diện của doanh nghiệp Việt Nam xuất khẩu sang EU”

Ngày 18/11/2022, Ông Phạm Đình Thưởng – Tổng Giám đốc Công ty Tư vấn Đầu tư và Tận dụng Hiệp định thương mại tự do KTPC đã tham gia tọa đàm “Tăng sự hiện diện của doanh nghiệp Việt Nam xuất khẩu sang EU” do Tạp chí Công Thương tổ chức.

Tham dự Tọa đàm có các vị khách mời:

– Ông Ngô Chung Khanh, Phó Vụ trưởng, Vụ Chính sách thương mại đa biên, Bộ Công Thương.

– Bà Nguyễn Thị Thu Trang, Giám đốc Trung tâm WTO và Hội nhập – Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI).

– Ông Đinh Cao Khuê, Chủ tịch HĐQT – Tổng Giám đốc, Công ty CP Thực phẩm xuất khẩu Đồng Giao (DOVECO), Phó Chủ tịch Hiệp hội Rau quả Việt Nam.

– Ông Phạm Đình Thưởng – Tổng Giám đốc Công ty Tư vấn Đầu tư và Tận dụng Hiệp định thương mại tự do KTPC.

Nội dung Tọa đàm tập trung vào các vấn đề: (i) Tình hình xuất khẩu hàng hóa của doanh nghiệp Việt Nam tại thị trường EU, đặc biệt sau 2 năm thực thi EVFTA; (ii) Kinh nghiệm tiếp cận thị trường EU của các doanh nghiệp Việt Nam trong thời gian qua cũng như những khó khăn, vướng mắc của doanh nghiệp trong việc tìm hiểu, khai thác thị trường EU; (iii) Những đề xuất, giải pháp giúp doanh nghiệp Việt Nam tận dụng tốt hơn lợi thế của EVFTA để tăng cường thâm nhập thị trường EU.

Thông qua những trao đổi và khuyến nghị của các khách mời tham dự, Tọa đàm đã gợi mở cho các nhà hoạch định chính sách và doanh nghiệp những giải pháp để gia tăng số lượng doanh nghiệp và tỷ trọng hàng hóa Việt Nam xuất khẩu sang thị trường EU cũng như gia tăng hiệu quả thực thi Hiệp định EVFTA trong thời gian tới.