Tin KTPC

TGĐ KTPC tham gia trình bày tại hội thảo “Đánh giá tình hình tận dụng Hiệp định Thương mại tự do Việt Nam – EU (EVFTA), một số FTA khác và kiến nghị giải pháp”

Ngày 25/11/2022, Ông Phạm Đình Thưởng – Tổng Giám đốc Công ty Tư vấn Đầu tư và Tận dụng Hiệp định thương mại tự do KTPC đã tham gia hội thảo “Đánh giá tình hình tận dụng Hiệp định Thương mại tự do Việt Nam – EU (EVFTA), một số FTA khác và kiến nghị giải pháp”, do Vụ Chính sách thương mại đa biên – Bộ Công Thương chủ trì, phối hợp với Trung tâm Hỗ trợ Hội nhập quốc tế TP. Hồ Chí Minh (CIIS) tổ chức.

Tham dự Hội thảo có các vị khách mời:

– Ông Ngô Chung Khanh, Phó Vụ trưởng, Vụ Chính sách thương mại đa biên, Bộ Công Thương

– Ông Huỳnh Minh Vũ, Phó Giám đốc Trung tâm Hỗ trợ hội nhập quốc tế Tp.HCM

– Ông Phạm Đình Thưởng, Tổng Giám đốc Công ty tư vấn đầu tư và tận dụng Hiệp định thương mại tự do KTP

– Ông Phạm Thái Bình, Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Nông nghiệp công nghệ cao Trung An

– Ông Vũ Thái Sơn, Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Long Sơn

Là một đơn vị đã tư vấn trực tiếp cho nhiều doanh nghiệp, ông Phạm Đình Thưởng, Tổng Giám đốc Công ty tư vấn đầu tư và tận dụng Hiệp định thương mại tự do KTPC cho biết khoảng 85,8% doanh nghiệp thuộc nhóm chịu tác động từ các FTA cho rằng hội nhập FTA đang mang lại tác động tích cực đối với hoạt động sản xuất kinh doanh của họ (con số này năm 2016 chỉ là 46,8%). Như vậy, nhận thức của doanh nghiệp về tác động tích cực của tiến trình hội nhập FTA đang ngày càng được cải thiện. Bên cạnh đó, mức độ hiểu biết của các doanh nghiệp về các FTA cũng tăng lên khi có 26,1% các doanh nghiệp có hiểu biết khá rõ về các FTA (con số này tăng lên từ mức 12,6% năm 2016). Đây là một tín hiệu tích cực thể hiện sự quan tâm cũng như tạo cơ sở để doanh nghiệp tận dụng tốt hơn các FTA này.

Theo ông chia sẻ, trong nhiều năm qua, KTPC đã giúp kết nối thành công nhiều thương vụ đầu tư lớn, các doanh nghiệp Việt Nam đã thích ứng rất tốt với các cơ hội hợp tác, không chỉ tận dụng thị trường trong nước mà cùng với nhà đầu tư nước ngoài liên doanh, mở rộng sản xuất để xuất khẩu ra nước ngoài. Trên cơ sở nắm rõ cam kết trong lĩnh vực dịch vụ và đầu tư của Việt Nam cũng như các nước đối tác trong các FTA hoặc các thỏa thuận có liên quan đến đầu tư mà Việt Nam tham gia; KTPC phân tích đánh giá cơ hội và thách thức ở cấp độ vi mô và vĩ mô; định hướng và tư vấn cho các khách hàng đầu tư vào ngành nào, lĩnh vực nào có lợi nhất từ các FTA mà Việt Nam đã tham gia, từ đó định hướng nguồn vốn đầu tư hợp lý, hiệu quả. Ngoài ra, KTPC cũng hỗ trợ thủ tục, xử lý vướng mắc phát sinh trong quá trình đầu tư và giúp giải quyết tranh chấp nếu có phát sinh.